Blue Integrator

Är du intresserad av IT och IT-system som gör ditt företag mer effektivt? I så fall kan jag tipsa om Blue Integrator som är en integrationsmotor som är både enkel och lättanvänd.

Blue Integrator är en modern integrationslösning som ger kortare ledtider, mindre manuellt arbete och mer flexibilitet om du behöver göra förändringar i dina IT-system. Den kan användas för de flesta systemintegrationer. Integrationsmotorn är enkel att implementera och möjliggör ett stort antal integrationer. I systemet finns färdiga integrationer med olika affärssystem som SAP, Dynamics 365, Jeeves och Garp. Integrationsmotorn påverkar inte drift och prestanda i befintliga system.

Varför integrera sina system?

Genom att integrera olika IT-system kan du effektivisera utbytet av information mellan företagets system, kunder, leverantörer etc. Information som ni behöver blir lätt tillgänglig och många arbetsmoment kan automatiseras.

I en verksamhet finns oftast många olika IT-system, som hanterar allt från kunder och produkter till transporter och leveranser. För att det dagliga arbetet ska fungera måste de olika systemen kunna jobba tillsammans. Med hjälp av en integration kan alla dessa system jobba tillsammans som ett enda system och därmed förenkla alla IT-processer i företaget.

Varför en integrationsmotor?

Genom att använda en integrationsmotor som Blue Integrator får du för det första hjälp med att samla information från alla befintliga system. Sedan hanterar integrationsmotorn informationen och skickar den vidare till mottagande system, utan någon manuell hantering.

Att integrera sina system med en integrationsmotor leder till snabbare ledtider och ökad kvalitet. Det leder också till minskat manuellt arbete samt minskat antal fel beroende på den mänskliga faktorn.

Blue Integrator hjälper ditt företag att möta dagens krav på digitalisering och informationsutbyte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please enter the following code to submit your comment: 28j