Ålderspension

Du har rätt till ålderspension när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg,  premiepension, garantipension och tilläggspension.

Tjänstepension

Tjänstepension är något du kan få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De allra flesta arbetstagare i Sverige har en tjänstepension och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen.

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv.