Livränta

Om du går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Denna ersättning kallas för livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din inkomstförmåga under minst ett år framåt i tiden.

När har man rätt till livränta

Om du går miste om inkomst på grund av din arbetsskada kan du ha rätt till livränta. Detta kan bero på att du måste gå ned i arbetstid eller inte kan arbeta alls. Det kan också handla om att du behöver byta arbete eller arbetsuppgifter.

Om din inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad du tjänade innan skadan kan du ha rätt till livränta.

Det måste finnas ett läkarintyg eller som visar att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget.

Du måste också vara försäkrad i Sverige, men det är du automatiskt om du arbetar här.

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få livränta.